menu

ATRIUM - obchodní a společenské centrum

atrium centrum obchod restaurace kavárna společenské

Projekt Atrium

Prostějov

Atrium ProstějovNa počátku procesu, který vedl k rekonstrukci spojené s přístavbou, byl urbanistický problém centra města Prostějova. Majitel domu Hlaváčkovo nám.1, původně určeného k demolici, ve spojení s autorem řešení, zahájil jednání s městem které bylo majitelem domu těsně u staveniště HTK a s orgány památkové péče.
Podařilo se vyřešit zdánlivě protichůdné požadavky urbanistů a památkářů. Došlo k asanaci bezcenné nekvalitní zástavby, kterou nahradila přístavba, která je řešena ve dvou plánech. Nízká přízemní přístavba s pergolou zachovává původní stavební čáru úzké uličky. Tří podlažní průčelí přístavby v druhém plánu zvětšuje potřebný odstup od průčelí HTK, a tím odblokovává zástavbu proluky. Hlavní rekonstruovaný objekt byl zvýšen nadstavbou, jejíž architektonické řešení tvarově navazuje na původní novorenezanční fasádu. Ta měla být podle podmínek v orgánu památkové péče obnovena podle dobové fotografie. V průběhu výstavby došlo k přehodnocení této podmínky a ke kompromisnímu řešení.

Architektonické řešení vychází z charakteru původního objektu zvýšeného nadstavbou. Je vedeno snahou o reminiscenci původní stavby modernějšími výrazovými prostředky. Vzniká jednotný dům nezastírající novou část, která ale nechce být agresivní a příliš kontrastní k původní stavbě.
Ústředním prostorem je třípodlažní atrium prolínájících se výškových úrovní ramp a prostorového schodiště. Polykarbonátový světlík je potlačen žebrováním slunolamu, který nejenže je účinný proti přehřívání prostoru, ale má i hlavní zásluhu na kvalitní akustice prostoru.
Interiér atria je založen na motivu visutých zahrad, vodních prvků a kvalitní dlažbě. Záměrně se vyhýbá velkým leštěným plochám, chromu, nerezu a novodobým materiálům neslučitelným s historickou zástavbou v městské památkové zóně.

Realizace proběhla v postupných krocích za provozu hlavního objektu od 1.7.1997 do 15.8.1999, z toho novostavba přístavby a atria trvala pouze 1 rok.